Kine  +  Kind

Overzicht van de specialisaties:

 • Psychomotoriek
 • Typ10
 • Vroeg motorische ontwikkelingsstimulatie bij baby's
 • Bobath therapie
 • Revalidatie bij musculoskeletale problemen
 • Autogene drainage
 • Kinderrelaxatie en stressreductietherapie
 • Zindelijkheidstraining bij kinderen

Mogelijke behandelingen:

Psychomotoriek:

Deze therapie richt zich op het verbeteren van de basisvaardigheden zoals lichaamsschema, lichaamsbesef, ruimtelijke oriëntatie, lateralisatie en visuo-motorische vaardigheden.


Grove motoriek:

 • Evenwicht
 • Coördinatie 
 • Balvaardigheden


Fijne motoriek:

 • Reiken
 • Grijpen
 • Loslaten
 • Inhandmanipulatie
 • Bimanuele vaardigheden 
 • Schrijfmotoriek
 • Leren typen 


Soms gaan deze problemen al of niet samen met een gedrags-, concentratie- en/of leerprobleem zoals: dyslexie, dyscalculie, linksgerichtheid, dyspraxie (DCD), aandachtsstoornis met hyperactiviteit (ADHD),  aandachtstekortstoornis (ADD), autisme spectrum stoornis (ASS). Ook kunnen kinderen met andere problemen zoals een depressie, psycho-somatische klachten, angststoornis, Gilles de la Tourette en een hechtingsstoornis in combinatie met motorische problemen terecht voor therapie.Typ10:

Via Typ10 leren kinderen vanaf 9 jaar op een speelse manier blind typen. Via 10 lessen worden de basisvaardigheden aangeleerd onder individuele begeleiding. Het is een methode om kinderen met een leer-en ontwikkelingsprobleem of motorisch probleem te leren typen. Tegenwoordig is de methode populair voor alle kinderen vanaf 9 jaar.

Vroeg motorische ontwikkelingsstimulatie bij baby's:

Via kinesitherapie worden baby's met een voorkeurshouding, poepschuivers, asymmetrisch kruipen, klompvoetjes, hypotonie, baby's met een te hoge extensietonus, een vertraagde ontwikkeling (grof of fijn motorisch) of een plexus brachialis letsel behandeld. Daarnaast kunnen kinderen met problemen met betrekking tot zindelijkheid therapie krijgen.Bobath therapie:

Via deze behandelmethode kunnen premature kinderen, kinderen met een syndroom en kinderen met neurologische aandoeningen zoals cerebrale parese en spina bifida behandeld worden.

Het doel van deze therapie is om de tonus te normaliseren zodat het kind een betere houding heeft en normale bewegingen kan uitvoeren.Revalidatie bij musculoskeletale problemen:

Kinderen met afwijkingen ter hoogte van het bewegingsapparaat (zoals houdingsafwijkingen lordose, kyfose, scoliose, platvoeten, tiplopers, breuken of postoperatieve letsels) kunnen behandeld worden.Autogene drainage:

Ademhalingstherapie kan gegeven worden aan baby's en kinderen die een longaandoening hebben met een erfelijke of aangeboren oorzaak. Het is belangrijk dat slijmen efficiënt en optimaal geëvacueerd worden. Door het ademhalingstype en niveau te veranderen wordt de luchtsnelheid en de luchtstroom tijdens het uitademen beïnvloed. Zo kunnen slijmen verwijderd worden. Kinderrelaxatie en stressreductietherapie:

Deze therapie kan aangeboden worden bij kinderen met een gedragsstoornis, hyperventilatie, paniekaanvallen of (faal)angst. Via verschillende technieken leert het kind zich te ontspannen en wordt het geholpen bij: 

 • Het leren omgaan met stress.
 • De aandacht beter te richten.
 • Het verbeteren van de bewustwording van specifieke activiteiten of de algemene houding.
 • Impulsen leren te controleren. 
 • Het leren omgaan met gevoelens. Het bewust worden van verschillende gevoelens en emoties. Leren om juist te reageren.
 • Verbeteren van de weerbaarheid en het zelfbeeld.

Deze therapie kan er voor leiden dat er meer rust in het gezin of binnen de (klas)groep komt.Zindelijkheidstraining bij kinderen:

Het kind wordt zindelijk op zijn eigen tempo. Op het potje gaan is voor hen een grote stap. Soms kan dit proces moeizaam verlopen. Tijdens de behandelingen krijgen ouders advies en ondersteuning zodat het kind gemakkelijker zindelijk wordt. Het kind krijgt oefeningen om de bekkenbodem correct aan te spannen en leert deze ontspannen wanneer dit moet.