Afspraak maken

Consultatie kan op afspraak:

Algemeen nummer:     0471/ 04 13 64

Gelieve een berichtje in te spreken als de telefoon omwille van een behandeling niet opgenomen kan worden. U zal zo vlug mogelijk gecontacteerd worden. 

Gelieve de onderstaande gegevens te vermelden:

 • Naam van de patiënt 
 • Bij aanmelding van een kindje: Namen van de ouders
 • Leeftijd van de patiënt
 • Naam van de doorverwijzende arts
 • Reden van doorverwijzing
 • Telefoonnummer


Wat brengt u mee bij een eerste afspraak?:

 • Identiteitskaart
 • Kleefbriefje van de mutualiteit
 • Doktersvoorschrift
 • Eventuele onderzoeksverslagen en medische beeldvorming die in verband staan met de actuele hulpvraag
 • Comfortabele kledij


Intake gesprek:

Tijdens de eerste afspraak wordt een anamnese uitgevoerd. De administratieve gegevens en de informatie die relevant is met de hulpvraag worden door gegeven aan de therapeut. Daarna volgt een klinisch onderzoek.


Tarieven:

De werkzame therapeut is geconventioneerd. Hierbij worden de officiële tarieven gebruikt van de overeenkomst van het RIZIV. De kinesitherapeut kan u inlichtingen geven over de honoraria en de terugbetaling van uw ziekenfonds. Na betaling krijgt u het getuigschrift mee dat u kan opsturen naar uw ziekenfonds voor terugbetaling. 

Een afspraak die niet 48u op voorhand werd afgezegd, zal aangerekend worden. Indien u tijdig de afspraak annuleert, kunnen wij een andere patiënt sneller helpen.

Volgens art. 75 van de Code voor Geneeskundige Plichtenleer, mag een kinesitherapeut schadeloosstelling vragen voor een nutteloos geworden huisbezoek of voor een verzuimde afspraak indien zij niet tijdig werd afgezegd.